Giussani,Rozhodni sa žiť

Rozhodni sa žiť

Luigi GiussaniOto Németh, Bratislava 2002
Páginas: 84


Život je “rozhodnutím” o tom, čo v skutočnosti považujeme za svoju podstatu. Nie je to jednorazový skutok, ale stále rozhodovanie.
Stretnutie sa s kresťanstvom je už dvetisíc rokov stretnutím sa s konkrétnymi ľuďmi, s ktorými aktívne hľadáme samých seba a otvárame sa celej realite. Nevyhnutným dôsledkom kresťanstva je nový typ morálky. Kresťanká morálka nie je dodržiavaním pravidiel správania sa, ktoré nakoniec jemne diktumje verejná mienka a teda moc, ale je uznaním výnimočného stretnutia sa s Kristom. Táto morálka je zmenou posudzovania vecí a skutkov, jej dynamiku výborne vyjadril Romano Guardini: “V preživaní veľkej lásky sa všetko, čo sa stane, stáva udalosťou”.