Giussani, Doświadczenie jest drogą do prawdy

Doświadczenie jest drogą do prawdy

Luigi GiussaniWydawnictwo Jedność, Kielce 2003
Páginas: 228


Niniejszy tom jest zbiorem tekstów, które nadały pierwotną, jednolitą formę temu, czym żył u początków swego istnienia ruch Communione e Liberazione. Ich lektura może być dzisiaj jakby podpatrywanie narodzin pewnego doświadczenia.
Nie chodziło o wymyślanie, ale o odkrywanie w jaki sposób tradycja mogłaby na nowo odżyé w teraźniejszości. Żywa i bogata historia ruchu wskazuje, że metodologiczna wartośé prezentowanych tekstów pozostaje wciąż aktualna.