Giussani, Dlaczego Kościòł

Dlaczego Kościół

Luigi GiussaniPallottinum, Poznań 2004
Páginas: 354


“Chrześcijaństwo nie jest jakąś ideą ale orędziem głoszącym Obecność; Wcielenie jest faktem, który się wydarzył. Bez Matki Najświętszej nie moglibyśmy zrozumieć zmysłu religijnego, chrześcijańskiego roszczenia ani Kościoła.”
Książka Dlaczego Kościół zamyka trylogię ks. Giussaniego zwaną per Corso. Po omówieniu tematu zmysłu religijnego, istoty rozumności i korzenia ludzkiej świadomości oraz wielkiego objawienia Jezusa Chrystusa w świecie, trzeci tom wprowadza nas w wydarzenie Kościoła.
Podstawowe pytanie wiążące się z tym wydarzeniem brzmi: “W jaki sposób ja, który przychodzę dzień, miesiąc, sto, tysiące lat po jego zniknięciu z ziemskiego horyzontu mogę dostrzec, że chodzi tu naprawdę o coś, co jest dla mnie w najwyższym stopniu interesujące, jak mogę to dostrzec z rozumną pewnością?”
Słowo “Kościoł” odnosi się do zjawiska historycznego, którego jedyne znaczenie polega na tym, że jest on dla człowieka możliwością zdobycia pewności co do Jezusa Chrystusa, a zatem rozwiązaniem najistotniejszego dla jegożycia i życia świata problemu. Chrystus, prawda, która stała się ciałem, po ponad dwóch tysiącach lat dociera do człowieka za pośrednictwem widzialnej, odczuwalnej i dotykalnej rzeczywistości towarzystwa wierzących w Niego osób.
W zwięzłym wykładzie Autor podsuwa wolności i rozumowi czytelników istotne czynniki i kryteria do weryfikacji tej rzeczywistości.
“Doszedłszy do końca drogi” – stwierdza Autor – Bóg pozostaje nadal kimś niezrozumialym, “jeśli zabraknie wskazania na osobę Matki Najświętszej. Sam Bóg wybrał ją po to abyśmy mogli Go poznać. Ona, dzięki «ciepłu» sego łona, jest metodą udzielania się Boga człowiekowi.